Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych od Państwa przez spółkę Wojnarowscy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w ramach i w związku z korzystaniem przez Państwa z konfiguratora SPECTRUMLED ALLDAY INSPIRE udostępnionego przez spółkę Wojnarowscy sp. z o.o. pod adresem: https://konfigurator.spectrumled.pl/ (dalej: „Konfigurator”)

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pragniemy Państwu przekazać następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator Danych”) jest spółka Wojnarowscy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-432) przy ul. Gospodarczej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047452, NIP: 9542386911, REGON: 277560336.

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest następującymi sposobami:

a) drogą telefoniczną pod numerem: ………………………

b) drogą poczty elektronicznej na adres: ……………………

c) drogą korespondencyjną na adres siedziby, tj: ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie Państwo się kontaktować drogą poczty elektronicznej na adres: ……………………………..

2. Jakie dane osobowe są zbierane na potrzeby korzystania z Konfiguratora?

W celu skorzystania z funkcji przesłania do Państwa stworzonych za pośrednictwem Konfiguratora projektów - konfiguracji rozplanowania barwowa konieczne jest podanie Państwa adresu e-mail. W przypadku korzystania z funkcji przesyłania zapytań ofertowych konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu albo adres e-mail, dane adresowe (adres dostawy), opcjonalnie dane konieczne do wystawienia faktury VAT w tym adres prowadzenie działalności gospodarczej i nr NIP. W Konfiguratorze jest również możliwe utworzenie Indywidualnego Konta Użytkownika, które umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji Konfiguratora, np. zapisywania na Koncie Użytkownika stworzonych konfiguracji barwowa. W celu utworzenia Indywidualnego Konta Użytkownika należy podać adres e-mail oraz hasło zabezpieczające lub numer telefonu na który wysyłane zostaną kody autoryzacyjne zabezpieczające dostęp do konta. W celu zgłoszenia reklamacji dotyczącej Konfiguratora oraz jej rozpatrzenia konieczne będzie pozyskanie przez Administratora Danych takich danych, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, opcjonalnie adres kontaktowy jeżeli jest inny. W przypadku reklamacji składanej mailowo należy podać również adres email. Administrator Danych będzie również przetwarzał dane związane z aktywnością na stronie internetowej, takie jak np. adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki wykorzystanej do przeglądania strony.

3. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych będą przetwarzane dane osobowe ?

Administrator Danych przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się przede wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, czyli umożliwienia Państwu korzystania z Konfiguratora i jego funkcji, w tym m. in. utworzenia Indywidualnego Konta Użytkownika, tworzenia, zapisywania i przesyłania stworzonych konfiguracji barwowa, przesyłania zapytań ofertowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytania ofertowe. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie również art. 6 ust. 1 lit b RODO. W przypadku realizacji zamówień będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celach podatkowo-księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, realizacją umów sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli w ten sposób Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed zgłaszanymi przeciwko niemu roszczeniami). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonych przez Państwa reklamacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO, niezbędność przetwarzania dla prawidłowego wykonania umowy. Kolejnym celem przetwarzania danych będzie prowadzenie działań marketingowych (marketingu bezpośredniego, promowania produktów Administratora danych). Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielona przez Państwa zgoda. Dane będą również przetwarzane w celach analitycznych, tj. badania Państwa aktywności na stronie internetowej Konfiguratora, w tym z wykorzystaniem cookies (cookies zostały opisane w odrębnym punkcie Polityki Prywatności). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli realizacja przez Administratora Danych jego prawnie uzasadnionych interesów w postaci poznania aktywności Klientów na stronie internetowej, w celu ulepszenia jej funkcjonowania, jak również art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielona przez Państwa zgoda.

4. Dane zbierane w sposób automatyczny, w tym tzw. „pliki cookies”.

Administrator Danych nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. „plikach cookies” (po polsku zwanych „ciasteczkami”). Pliki cookies to małe pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu, podczas gdy otwierasz strony w Internecie. Plik taki zazwyczaj zawiera nazwę odwiedzanej strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Ze względu na cykl życia cookies są: sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) lub trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej). Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, cookies mogą być: własne – ustawiane przez nasze serwery internetowe, albo stron trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron.

W ramach Konfiguratora wykorzystywane są następujące pliki cookies :

a) niezbędne pliki:

- XSRF-TOKEN – wykorzystywany w celu zabezpieczającym przed niechcianym ruchem

- laravel_session - wykorzystywane w celu weryfikacji użytkownika

b) pliki cookies Google Analytics - te pliki cookies są wykorzystywane do zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Konfiguratora przez Państwa. Wykorzystujemy te informacje w celu tworzenia raportów i ułatwienia nam doskonalenia Konfiguratora.

Google Analytics, jest to narzędzie z którego korzystamy w ramach Konfiguratora, które działa w oparciu o pliki cookies. Narzędzie nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics:

www.google.com/policies/privacy/partners/

Dane będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Konfiguratora. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Konfiguratora, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Mają Państwo także możliwość korzystania ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Istnieje także możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez Państwa.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

a) Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

b) Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

c) Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

d) Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

e) Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

5. Czy dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom?

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W żadnym przypadku nie będziemy sprzedawali Państwa danych osobom trzecim. Nie będziemy również przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom, którym Administrator Danych zobowiązany jest je przekazywać na podstawie obowiązujących przepisów prawa (są to np. organy ścigania, sądy);

- podmiotom, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora Danych i na jego wyraźne polecenie, np. podmiotom świadczącym usługi IT, usługi marketingowe, usługi prawne, w przypadku realizacji umowy sprzedaży podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom płatności, kurierom, podmiotom zajmującym się windykacją roszczeń oraz innym dostawcom zaopatrującym Administratora Danych, umożliwiającym mu realizację usług i prowadzenie sprzedaży.

6. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest niezbędny dla osiągnięcia wyznaczonego celu ich przetwarzania. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją Indywidualnego Konta Użytkownika będą przechowywane do czasu ewentualnego usunięcia tego konta. Natomiast dane przetwarzane w związku ze składaniem zapytań ofertowych, jak również w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów sprzedaży, będą przechowywane przez okres trwania tych umów oraz kolejno do momentu przedawnienia roszczeń z nich wynikających. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa - okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych dane będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

7. Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

RODO przyznaje Państwu szereg uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do:

1. dostępu do Państwa danych osobowych,

2. sprostowania Państwa danych osobowych,

3. przenoszenia Państwa danych osobowych,

4. żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

5. wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,

6. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

7. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić poprzez: przejście do panelu klienta (zalogowanie się do Indywidualnego Konta Użytkownika), przejście do zakładki ustawienia i odznaczenia opcji „wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych” . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed dokonanym cofnięciem.

Wskazujemy, że wymienione powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego w związku z czym, w niektórych przypadkach zgodnie z prawem możemy odmówić Państwu ich realizacji.

W przypadku wystąpienia przez Państwa z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator Danych spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania przedmiotowego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator Danych poinformuje Państwa o przyczynach takiego przedłużenia.

8. Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu)?

Państwa dane osobowe, z wyjątkiem tzw. plików cookies, nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Natomiast zautomatyzowane przetwarzanie plików cookies służy przede wszystkim poprawie jakości świadczonych przez nas usług, jak również lepszemu dopasowaniu ewentualnych treści i reklam.

9. Czy na pewno musimy podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji, jednakże w niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest konieczne w celu zapewnienia możliwości korzystania z określonych funkcji Konfiguratora. W celu utworzenia Indywidualnego Konta Użytkownika konieczne jest podanie adresu e-mail albo numeru telefonu. W celu skorzystania z funkcji przesyłania utworzonych projektów barwowa konieczne jest podanie adresu e-mail. Do przesłania zapytań ofertowych wymagane jest podanie dodatkowych danych takich, jaki m. in. imię i nazwisko, adres dostawy, dane kontaktowe. Uzyskanie Państwa danych jest konieczne dla prawidłowego przetwarzania zapytania ofertowego. Udostępnienie danych osobowych jest również konieczne do prawidłowego rozpoznania składanych przez Państwa reklamacji.

10. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni sms lub drogą mailową.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia …05.2021r.